TRẮC NGHIỆM & THANG LƯỢNG GIÁ TÂM LÝ ONLINE

22/07/2020 13:41

Trắc nghiệm tâm lý là một công cụ thường xuyên được các BS Chuyên khoa Tâm thần và các Chuyên viên Tâm lý, các nhân viên y tế sử dụng ở bệnh viện, ở các phòng tâm lý hoặc ở cộng động. Trắc nghiệm tâm lý thường có dạng là một bộ câu hỏi được soạn sẵn và người bệnh/ thân chủ/ khách hàng sẽ được hướng dẫn và đọc, chọn các đáp án phù hợp.

Kết quả sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe tâm thần - tâm lý của người thực hiện. Các trắc nghiệm tâm lý thường có khả năng phát hiện cũng như tính chính xác tương đối cao trong việc phát hiện các tình trạng rối loạn - các bệnh lý. Và các trắc nghiệm này thường rất dễ sử dụng. Các trắc nghiệm tâm lý thường được sử dụng như một công cụ với các chức năng:

• Sàng lọc ban đầu các rối loạn tâm lý – tâm thần.
• Giúp hỗ trợ chẩn đoán.
• Theo dõi hiệu quả điều trị.

Dưới đây là một số trắc nghiệm và các thang lượng giá tâm lý trực tuyến mọi người có thể tự truy cập và tự làm. Các trắc nghiệm này hầu hết đang được sử dụng trên lâm sàng tại các bệnh viện chuyên khoa tâm thần. Bao gồm: các trắc nghiệm tâm lý về Trầm cảm, Hưng cảm, Lo âu, Stress, Rối loạn triệu chứng cơ thể, Nghiện rượu, Tự kỷ, Rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), Rối loạn hành vi ở trẻ em/trẻ vị thành niên.

1. Thang đánh giá trầm cảm PHQ-9:

http://psy-edu.net/test/trac-nghiem-tam-ly-online-thang-danh-gia-tram-cam-phq-9/

2. Thang đánh giá Trầm cảm - Lo âu - Stress (DASSS-21)

https://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-lo-au-tram-cam-stress-dass-21/

3. Thang đánh giá Trầm cảm – Lo âu – Stress (DASS-42):
http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-tram-cam-lo-au-stress-dass-21/

4. Thang đánh giá lo âu GAD-7:
http://psy-edu.net/test/trac-nghiem-tam-ly-online-thang-danh-gia-lo-au-gad-7/

5. Thang đánh giá rối loạn triệu chứng cơ thể PHQ-15:
http://psy-edu.net/test/trac-nghiem-tam-ly-online-thang-danh-gia-roi-loan-trieu-chung-co-the-phq-15/

6. Thang đánh giá lo âu Zung:

http://psy-edu.net/test/trac-nghiem-tam-ly-online-thang-danh-gia-lo-au-zung/

7. Thang đánh giá nhân cách Eysenck (EPI):

http://psy-edu.net/test/eysencks-personality-inventory-epi-extroversionintroversion/

8. Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI):

http://psy-edu.net/test/trac-nghiem-tam-ly-online-thang-danh-gia-tram-cam-beck-bdi/

9. Thang đánh giá trầm cảm sau sinh Edinburgh (EPDS):

http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-tram-cam-sau-sinh-edinburgh-epds/

10. Thang đánh giá trầm cảm thanh thiếu niên (RADS 10 – 20):

http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-tram-cam-thanh-thieu-nien-rads-10-20/

11. Thang đánh giá trầm cảm người cao tuổi (GDS):
http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-tram-cam-o-nguoi-cao-tuoi-gds/

12. Thang tự đánh giá hưng cảm Altman (ASRM):
http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-hung-cam-altman-asrm/

13. Trắc nghiệm xác định rối loạn sử dụng rượu (AUDIT):

http://psy-edu.net/test/bang-cau-hoi-kiem-tra-tinh-trang-uong-ruou-audit/

14. Thang Vanderbilt do cha mẹ đánh giá:

http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-tang-dong-giam-chu-y-adhd-vanderbilt-danh-cho-cha-me/

15. Thang Vanderbilt do giáo viên đánh giá:

http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-vanderbilt-danh-cho-giao-vien/

16. Bảng kiểm tra tự kỷ dành cho trẻ mới biết đi (M-CHAT):

http://psy-edu.net/test/bang-diem-sang-loc-tu-ky-cho-tre-duoi-3-tuoi-m-chat-r/

17. Thang đánh giá lòng tự trọng Rosenberg

https://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-long-tu-trong-rosenberg/

18. Thang đo khả năng tự phục hồi (CD-RISC-10)

https://psy-edu.net/test/thang-do-kha-nang-tu-phuc-hoi-cd-risc-10/

19. Thang đánh giá chức năng trong điều trị bệnh mạn tính (FACIT)

http://psy-edu.net/test/thang-danh-gia-chuc-nang-trong-tri-lieu-benh-man-tinh-facit/

☎️ Đặt lịch khám, tư vấn các vấn đề tâm lý, và các vấn đề sức khỏe tâm thần khác tại:
http://sclinic.vn/lien-he.html

BS Lê Duy - BS Võ Hùng Chí tổng hợp.

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:00. Thứ bảy: 8:00 - 17:00 Chủ nhật nghỉ
chat facebook