NGƯỜI HƯỚNG NỘI - Những đặc điểm tâm lý

13/01/2020 23:25

Người hướng nội (Introvert) và người hướng ngoại (Extrovert) có nhiều đặc điểm tâm lý, tính cách khác nhau, điều này mang lại cho họ những ưu điểm và những hạn chế khác nhau.

BS. Lê Duy lược dịch từ nguồn https://www.facebook.com/ScienceNaturePage

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:00. Thứ bảy: 8:00 - 17:00 Chủ nhật nghỉ
chat facebook