Dịch vụ
Giới thiệu chung

PHÒNG KHÁM CHỐNG RỐI LOẠN GIẤC NGỦ VÀ STRESS TP.HCM

 

PHÒNG KHÁM CHỐNG RỐI LOẠN GIẤC NGỦ VÀ STRESS TP.HCM

NGƯỜI HƯỚNG NỘI - Những đặc điểm tâm lý

13/01/2020 23:25

Người hướng nội (Introvert) và người hướng ngoại (Extrovert) có nhiều đặc điểm tâm lý, tính cách khác nhau, điều này mang lại cho họ những ưu điểm và những hạn chế khác nhau.

BS. Lê Duy lược dịch từ nguồn https://www.facebook.com/ScienceNaturePage

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:00. Thứ bảy: 8:00 - 17:00 Chủ nhật nghỉ
chat facebook