Khám Tâm lý

28/10/2019 11:38

 ĐÁNH GIÁ TÂM LÝ LÂM SÀNG/ KHÁM TÂM LÝ

Mục đích cuối cùng của việc đánh giá tâm lý là tập hợp những thông tin phức tạp, rời rạc và kết nối chúng lại trong một bối cảnh nhất định để hiểu được hành vi và rõ sự tập trung, ưu tiên trị liệu cũng như lựa chọn các can thiệp phù hợp cho mỗi trường hợp cụ thể.

Có rất nhiều phương pháp, kỹ thuật giúp đạt được các mục tiêu trong đánh giá tâm lý lâm sàng

 

Trước khi tiến hành đánh giá, điều cần thiết phải xác được các mục tiêu cụ thể của việc đánh giá. Có rất nhiều phương pháp, kỹ thuật giúp đạt được các mục tiêu đó, và thay đổi theo từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên sẽ có những nguyên tắc chung trong tiến trình đánh giá:

 Thiết lập một mối quan hệ tốt. Việc phát triển một liên minh làm việc tốt giữa các bên, nhà lâm sàng và thân chủ, nhà lâm sàng và phụ huynh trong trường hợp làm việc với trẻ em, nhà lâm sàng và cơ quan khác nhưng nhân viên xã hội, trường học,....sẽ giúp ích rất nhiều trong tiến trình làm việc. Khi những mối quan hệ này bị không được phát triển tốt sẽ cản trở rất lớn đến những nỗ lực can thiệp.

 Thiết lập một mối quan hệ tốt. Việc phát triển một liên minh làm việc tốt giữa các bên, nhà lâm sàng và thân chủ, nhà lâm sàng và phụ huynh trong trường hợp làm việc với trẻ em, nhà lâm sàng và cơ quan khác nhưng nhân viên xã hội, trường học,....sẽ giúp ích rất nhiều trong tiến trình làm việc. Khi những mối quan hệ này bị không được phát triển tốt sẽ cản trở rất lớn đến những nỗ lực can thiệp.

 Hiểu được chính xác lý do chuyển gửi, đánh giá? Vấn đề này của ai? Tại sao là lúc này?

 Nhận biết được những mong đợi được thể hiện cũng những mong đợi ngầm ẩn của thân chủ. Trong trường hợp làm việc với trẻ em lưu ý hai thể loại mong đợi trên của bản thân trẻ và phụ huynh.

 Xác định những than phiền chính.

 Đánh giá thân chủ trong việc thực hành chức năng của họ trong nhiều bối cảnh khác nhau, với trẻ em đánh giá trong bối cảnh gia đình, học đường, bạn bè,... Cần lưu ý đến các yếu tố văn hóa.

 Xác định các nhân tố về cá nhân thân chủ, gia đình, môi trường có thể gây ra, làm nghiêm trọng hơn hoặc giúp cải thiện các khó khăn hiện tại.

 Thu thập chọn lọc các thông tin đạt được để khái niệm hóa trường hợp lâm sàng hay công thức lâm sàng (clinical formulation). Việc này nghĩa là đặt những dữ liệu đạt được vào một thể thức rõ ràng, mạch lạc để hiểu những yếu tố đang góp phần tạo nên những vấn đề khó khăn của thân chủ.

 Trao đổi với thân chủ, phụ huynh về công thức lâm sàng này bằng một cách thức giúp họ hiểu được dễ dàng.

 Thiết lập các mục tiêu ưu tiên và làm rõ quá trình can thiệp.
Trao đổi với thân chủ, phụ huynh về những lợi ích và nguy cơ của tiến trình can thiệp cũng như là những yếu tố liên quan có thể ảnh hưởng đến sự tuân thủ trong quá trình can thiệp.

 Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu trong sự tối ưu về thời gian và chi phí.

- Nguyễn Bảo Ân tổng hợp.

Thứ hai - Thứ sáu: 17:00 - 20:00. Thứ bảy: 8:00 - 17:00 Chủ nhật nghỉ
chat facebook